Kategorie
Bezpieczeństwo

Wyciek wrażliwych danych z ALAB Laboratoria. Sprawdź, czy Twoje dane są bezpieczne

W ostatnich dniach doszło do poważnego incydentu związanego z ochroną danych w sektorze medycznym. Sieć placówek ALAB Laboratoria padła ofiarą ataku ransomware, który w konsekwencji spowodował wyciek danych medycznych obejmujący 54 tys. wyników badań laboratoryjnych z danymi osobowymi pacjentów. Wyciek zawiera informacje takie jak numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, identyfikator pacjenta oraz informacje o wynikach badań.

Nie zagłębiając się w techniczne aspekty ataku, który został szeroko opisany na łamach Niebezpiecznika i Zaufanej Trzeciej Strony, przekazujemy, co naszym zdaniem jest najciekawsze:

 • według informacji przestępców udostępniony plik zawierający ponad 54 tys. wyników badań to jedynie część danych (waży 2,4 GB spośród 246 GB pełnych danych – to niespełna 1%),
 • wynik pojedynczego badania zapisany jest w dwóch plikach – PDF i XML (ten drugi format umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie danych konkretnej osoby z racji strukturalnego reprezentowania informacji),
 • druga część upublicznionej próbki danych zawiera skany polis ubezpieczeniowych pojazdów, umowy na usługi wynajmu, umowy na usługi bankowe, akty notarialne, umowy powierzenia danych, itp.1,
 • na ten moment zagrożone są dane pacjentów z Warszawy, Łodzi i Łomianek (co nie oznacza, że pozostali pacjenci są bezpieczni – jeśli wierzyć przestępcom, po prostu taka próbka została wybrana do publikacji).

CERT Polska podjęło działania w celu minimalizacji skutków tego incydentu, zasilając serwis bezpiecznedane.gov.pl upublicznionymi już danymi. Zachęcamy osoby, które w latach 2017-2023 wykonywały badania w ALAB Laboratoria do bezpłatnej weryfikacji, a w razie pozytywnej odpowiedzi – do zastrzeżenia swojego numeru PESEL, o którym więcej w poprzednim wpisie.

Czytaj również: Zastrzeganie PESEL w aplikacji mObywatel. Ochrona dopiero od przyszłego roku

Spółka wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim między innymi o konsekwencjach i rekomendowanych działaniach:

Możliwe negatywne z punktu widzenia klientów konsekwencje incydentu:

 • uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
 • uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL,
 • korzystanie z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego co z kolei uniemożliwiałoby to osobom których dane w sposób nieuprawniony użyto skorzystanie z przysługującego im prawa,
 • wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa,
 • zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych.

Rekomendowane działania mogące zminimalizować szkodliwość takich konsekwencji:

 • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej, rozporządzenie RODO daje możliwość, uzyskania darmowego dostępu do zebranych na swój temat danych w formie „kopii danych“, którą mamy prawo uzyskać od BIK,
 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
 • zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości“
 • Zastrzeżenie numeru PESEL w serwisie mobywatel.gov.pl Poprzez zalogowanie się do systemu, wejście do sekcji „Twoje dane”, potem Rejestr Zastrzeżeń PESEL i wybrać „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”.
https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych
 1. https://niebezpiecznik.pl/post/wyciekly-wyniki-badan-tysiecy-polakow-z-firmy-alab/ ↩︎

W odpowiedzi na “Wyciek wrażliwych danych z ALAB Laboratoria. Sprawdź, czy Twoje dane są bezpieczne”

Byłem bardzo zadowolony, że trafiłem na ten artykuł. Wielu osobom wydaje się, że mają rzetelną wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje ogromne zaskoczenie. Chcę wyrazić uznanie za Twoją pracę. Zdecydowanie będę rekomendował to miejsce i częściej odwiedzał, żeby zobaczyć nowe posty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *