Stowarzyszenie

Jesteśmy nową organizacją pozarządową, której celami są między innymi: rozwijanie cyfrowych kompetencji społeczeństwa i kultury cyfrowej, promocja rzetelności informacji, propagowanie bezpiecznego korzystania z internetu i nowych technologii. Sposobami na realizację celów są różne formy edukacji, realizacja projektów i tworzenie własnego oprogramowania. Naszą misją jest wspieranie społeczeństwa w erze cyfrowej.