Aplikacja uepik.ngo

Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w bezpieczniejszej wersji niż arkusz kalkulacyjny. W module raportów wygenerujesz wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów1 i załącznikami zestawienia:

  • zestawienie przychodów i kosztów,
  • zestawienie przepływów finansowych,
  • karty przychodów pracownika,
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Dodatkową funkcjonalnością, którą wprowadzamy już na etapie wersji beta, jest możliwość wygenerowania wyodrębnionych kosztów przypisanych do konkretnego projektu.

Jak uzyskać dostęp?

Konto utworzysz na stronie: app.uepik.ngo/auth/register.

Finansowanie i wsparcie projektu

Projekt jest finansowany w całości ze środków stowarzyszenia, nie tworzymy aplikacji w ramach dotacji czy grantu. Zachęcamy do wsparcia naszych działań przez darowiznę.

Zgodnie z ustawą osoby fizyczne oraz spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

mBank S.A.
55 1140 2004 0000 3002 8414 3025
(tytułem darowizny na cele statutowe stowarzyszenia)

Kontakt

Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (isap.sejm.gov.pl) ↩︎