Kategorie
uepik.ngo

Zarządzasz małą organizacją? Rozważ prowadzenie UEPiK we własnym zakresie

Wyniki ostatniej edycji badania polskich stowarzyszeń i fundacji „Kondycja organizacji pozarządowych 2021” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pokazały, że przeciętny budżet organizacji pozarządowej w 2020 r. wynosił 26 tys. zł. Znaczna część z nich mogła skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów we własnym zakresie, przeznaczając środki z obsługi księgowej na działalność statutową. Dla […]